Jeho temné esence

POZOR: Článek obsahuje rozuzlení zápletky knihy Jantarové kukátko, či některé klíčové události z knih Zlatý kompas a Jedinečný nůž. 

Mám ráda dobrý příběh. Z toho trochu vyplývá, že už trochu poznám příběh špatný a i když jsem většinou ta milosrdnější, co se charakterů týče, nemám ráda plytkost a nedotaženost. Ještě před několika týdny jsem dočetla Pána prstenů a ta celistvost hlavních postav mě prostě nepřestává oslovovat. Proto samozřejmě vše, co přichází potom podléhá srovnání. Jeho temné esence je ovšem také velmi dobrý příběh. Je to tvorba postavená na velmi podobných principech, se kterými pracovali Lewis i Tokien (o tom zase jindy); Philip Pullman se s touto trilogií důstojně řadí mezi právě tyto autory (ač by si to sám nepřál). Nedávno jsem na HBOGo viděla celou první sérii His Dark Materials, velmi hezky zpracovanou. No a vzhledem k tomu, že jsem také zhruba ve stejné době zjistila, že Pullman je zapřisáhlý Lewisův odpůrce, musela jsem si přečíst ten epický příběh ve kterém “je zabit Bůh”. Ale nebojte se, o zas tak velkou slávu se nejedná, takže než začnete pálit Pullmanovy knihy a znepřístupňovat dětem internet, jen aby se nedostaly k dílu tohoto člověka “ze satanovy družiny”, zde je můj pohled na celou záležitost.

Příběh – pár postřehů

První věc, která mě velmi silně bere za srdce, je neschopnost většiny dospělých ve vztahu k tomu, co se děje dětem. Pokud by byl příběh vyprávěn jen z pohledu Lyry, jedné z hlavních postav příběhu, asi by to bylo trochu odlehčením, protože děti spoustu drobností ze světa dospělých ještě nemohou chápat. Vyprávění se ale nese v popisném duchu a tím je to vlastně horší – dospělí zde opravdu jsou neschopní, prolhaní zrádci. Je jen hrstka postav, které Lyře pomohou a nutno poznamenat, že mnoho z nich ani nejsou lidé (mezi nimi medvěd Iorek a divoženka Serafina Pekkala)

Zrada, která má v příběhu silný motiv, přichází vždy náhle a ve chvíli, kdy to čtenář nečeká. Ať už to je zrada Coulterové, když zlatý opičák napadne Pantalaimona, zrada lorda Asriela, když  zavraždí Rogera, nebo zrada vypravěče, když příběh vede ke konci, který pro Lyru a Willa znamená mnoho bolesti. 

S nadějí autor šetří. Rozvíjí ji pomalu na pozadí Lyřina příběhu tak, že o tom Lyra sama většinou neví. Tak jí pomáhá Scorsby, Serafina nebo i Iorek. A když je téměř po všem a naděje v Lyře vzrůstá, je rychle uhašená novými pravidly, které vyústí v rozdělení Lyry a Willa. 

Celkově musím říct, že mi vyhovuje koncept různých světů, které se prolínají a dá se mezi nimi přecházet, i soubor mýtických postav, se kterými se v příběhu setkáváme. Bezelstný Will je mi přirozeně sympatičtější než prolhaná a dětinská Lyra. A přestože se v průběhu její postava vyvíjí, nemohu říct, že bych se s ní na poslední straně nerada loučila. Zodpovědnost, která je na děti vložena, se zdá až přehnaná, protože – a tady narážím asi na nejpodstatnější výtku vůči příběhu – je jim teprve 12. Nemám ráda, když se hlavní postavy v příbězích nechovají podle svého věku (a v tomto žánru je to dost častý jev). Vzhledem k tomu, že tyto děti jsou ve víru dění od první stránky a soustředí se na dílčí úkoly svého poslání, připadá mi taky křečovité z těchto rozptýlených a do této chvíle asexuálních postav dělat milence. Tak nějak mi to prostě nepřipadá důvěryhodné. Jakkoli láska ve 12ti letech může být intenzivní, při nedostatku zkušenosti a vyspělosti prostě nevěřím, že bude tak hluboká, jak ji autor popisuje. 

Provokace

Pullmanovou hlavní inspirací je Miltonův Ztracený ráj, který ho jako příběh velmi uchvátil. Sám napsal k jednomu z vydání Ztraceného ráje předmluvu a komentář. Jako hlavní postavu tohoto eposu vidí padlého anděla a ty, kteří se Bohu vzbouřili spolu s ním. V návaznosti na poslední verše Miltonovy básně tak pokračuje v příběhu, který má být vyprávěn, podle svého vlastního gusta. 

Nemysleme si ale, že je Pullman nějaký uctívač satana. Pro svou diplomovou práci studuju jeho dílo a musím říct, že pokud bychom mu měli dát nějakou nálepku, řekla bych, že je přinejlepším agnostikem, v některých životních obdobích nebo názorech i ateistou. Nejsem ale přesvědčená, že by myšlenkový svět Philipa Pullmana byl tak celistvý, aby se dal tímto způsobem jednoduše zařadit. 

Pullmanova trilogie se nese v duchu provokace. Fyzicky viditelnou duši lidí z Lyřina světa nazývá daemonem, což má vypůjčeno z řecké mytologie a pokud se nad tím křesťan hned v počátku neurazí kvůli konotacím, které toto slovo má v křesťanské teologii, musí uznat, že autor krásně pracuje se vztahem jednotlivců k vlastním duším (třeba v seriálu HDM je hezky vidět, jak Coulterová svého daemona odstrkuje, ignoruje, bije a nenechá ho mluvit). V Lyřině světě je církevní Magisterium jakousi vládnoucí mocí, přičemž Pullman zabíjí dvě mouchy (aka katolickou a protestantskou) jednou ranou, když historicky zasadí sídlo církve do Ženevy a jen tak mimochodem zmíní, že prvním papežem v Ženevě byl Kalvín. Ha ha. 

Jako správný mythopoeta zahrnuje spoustu povědomých příběhů, mezi jeho inspirací najdeme gnostické, biblické i moderní zdroje. Mě osobně velmi oslovil Willův zápas se šamanem, který jasně odráží biblický příběh o Jákobovi a jeho zápasu s Bohem, v němž si vysloužil jméno Izrael. Vzhledem k očekávání, které je ve čtenáři vybudováno, pokud jde o Willovo setkání s otcem, toto je jeho impozantní naplnění. A vím, že dál se budou názory jiných čtenářů lišit, ale mě vlastně imponuje i fakt, že byl jeho otec krátce potom zabit. Nikde v celé trilogii si čtenář neuvědomí tak silně, že jsou na to ty děti prostě samy. 

No, ale největší kontroverzí je samozřejmě závěrečná kniha Jantarové kukátko a s ní i její ateisticko-gnosticko-panteistický závěr. Pullman se totiž pokusil o něco, za co mu měl tleskat celý bezbožný svět: zabil Boha. 

Až na to, že nezabil.

Pullmanův bůh, v příběhu nazývaný Autorita, je první anděl, který se na počátku věků probral k vědomí. Na základě svého prvenství si přivlastnil moc – a autoritu – nad všemi světy. Není to pravý stvořitel, jen jeden z nejvyšších andělů. S časem Autorita stárne a jiný anděl využije jeho pokročilé senility a začne vládnout sám. Zrádce zradí zrádce, ale ten je nakonec také zrazen (Coulterovou a Asrielem). Zkrátka, to nebe je takový holubník. No a aby toho nebylo málo, Autorita spadne/je shozen z nebe na zem, kde ho najde Lyra s Willem. Protože jsou nad jeho ubohostí pohnutí soucitem, pomohou mu ke smrti, která mu přináší úlevu. 

Jako, všichni to chápeme. Pullman ve své shovívavosti boha nechává konečně zemřít, protože už ho – přece – nepotřebujeme. Nejen to, je mu ke smrti pomoženo novou Evou a novým Adamem. Vidíte tu paralelu? Jako Bůh přivedl na svět Adama a Evu, tak nová Eva a nový Adam pomáhají bohu ze světa. Uuuf.

Já to Pullmanovi přeju, k tomu cílil, toho chtěl dosáhnout a k tomu (trošku násilím) svůj příběh dovedl. Nicméně pokud chtěl zabít křesťanského Boha, měl si trochu pohlídat ty paralely a z nich hlavně dvě věci: jednak, že postava anděla, který si uzurpuje moc, je prostě mnohem bližší charakteristice satana. A jednak, že jedna z postav jeho románu vysloví myšlenku, že se vlastně neví, jestli nějaký Stvořitel je nebo není. Několika slovy tak Pullman posouvá své knihy z poliček ateistických novel do poličky s těmi agnostickými. 

Pálit, či nepálit? Toť otázka!

…ale ne zas tak složitá. Někteří z vás možná budou vědět, že poslední dobou hodně prožívám (a tedy o tom hodně mluvím :)) fakt, že se sem tam v církvi stále objevují tendence určitou literaturu zakazovat nebo přímo vyřazovat. Velmi často mě tak uslyšíte hájit sérii Harry Pottera nebo dramaticky říkat věci typu: Potřebujeme opravdu nějaký inkviziční seznam knih? A co je podmínkou pro to se na ten seznam dostat? Protože Pullman tyhle domnělé podmínky splnil všechny a přesto bych s hrdostí měla jeho knihy v knihovně. Ne abych hájila jeho myšlenky nebo jeho pohled na svět. Ale proto, abych ukázala, že kritické myšlení a duchovní rozeznání je důležitější, než domnělá svatost. Že kvalitní literatura sama o sobě ukazuje na dobro Stvořitele, ačkoli sama není apologetickým dílem. 

Při čtení Pullmanových knih moje myšlení nestagnovalo. Umožnil mi přemýšlet nad křesťanstvím, lidskou přirozeností či zvrácenými ideologiemi z jiné perspektivy. Přivedl mě do světa, který je okouzlující, ale zároveň má velmi zkreslený obraz o tom, jaký je Bůh, kterému věřím. Uvědomila jsem si, že to je svět (pohled), ve kterém žije mnoho lidí kolem mě. Už jen proto považuji místo Pullmanovi trilogie ve své knihovně za vyhrazené. 

K jádru křesťanství

Jelikož mi připadá nesmírně pokrytecké psát diplomku o Inklings a nebýt blízce seznámená s jejich prací, doháním teď co se dá. Mám na seznamu Barfieldovu The Silver Trumpet, pár detektivek a The Mind of the Maker od Sayersové. Znovu jsem si přečetla trilogii Pána prstenů, ale o tom recenzi psát nemůžu protože…pořád se ještě pořád vzpamatovávám ze scény, kdy Aragorn vzdává hold Frodovi a Samovi. Nějak zvláštně se mě to dotklo a když si na to vzpomenu, je mi do pláče. Vlastně mě překvapilo, kolikrát mě Pán prstenů rozplakal…zejména Frodův soucit se Smeagolem, Aragornova šlechetnost vůči Eowyn, Samovo vaření králíka na bylinkách…myslím, že jsem konečně dorostla do věku, kdy jsem tohle dílo pořádně docenila. 

Každopádně dnes chci psát o Lewisově sérii připravené původně pro rádiové vysílání v letech 1941-44, kterou pak upravil a vydal pod názvem Mere Christianity. Důvod, proč jsem tuto knihu dosud nečetla, byla má obava, že to snad bude moc složité, moc teologické, moc těžké čtení na letní dovolenou. Tentorát jsem se ale hecla a rozhodla se, že nepůjdu spát, dokud ji nedočtu. Hodně mi pomohla audio verze, kterou jsem mohla poslouchat i na dětském hřišti nebo při sklízení prádla, takže se mi podařilo celou knihu zdolat během jednoho dne (nepopírám, že je to fakt, který mě těší, už proto, že to nebyl den o menším náporu než jindy, ačkoli musím přiznat, že děti byly trochu samostatnější než obvykle).

Srozumitelnost je pro Lewise dost velké téma. V jeho eseji Christian Apologetics popisuje, že právě v apologetice je klíčové, aby si obě strany alespoň porozuměly, když už spolu nemohou souhlasit. Dodává tam také slovníček výrazů, které jsou v církvi a na kazatelnách běžné, ale v sekulárním prostředí jsou chápána buď úplně jinak nebo významu pozbývají. K jádru křesťanství je srozumitelná kniha. Není to čistokrevná apologetika na akademické úrovni, je to velmi přirozený popis věcí, které by měl každý o křesťanství vědět. Na Lewisovi absolutně obdivuju jeho pokoru a perspektivu – neháže do textu bezohledné a omezené komentáře, naopak i o věcech, se kterými sám nemá zkušenost, hovoří s úctou. 

Než uvedu několik pasáží, které mě zaujaly, musím říct, že právě díla jako je tohle mi připomínají, proč studuju teologii. Nikdy mě obzvlášť nebavilo zabývat se teoretickými konstrkuty, které mají pramalý důsledek v praxi. Co mě opravdu baví je “downsizing” teologie – umět vysvětlit, co Bible říká tak, aby tomu porozumělo dítě. Pak tolik, aby to povzbudilo víru teenagera. Pak tolik, aby to obohatilo víru dospělého. To je to, co chci dělat. 

Nejvíc se mi teď asi zalíbila kapitola o Křesťanském manželství, protože se připravuju na víkendovku s dorostem a chci s holkama mluvit o zamilovanosti. Žasnu, jak Lewis (tehdy ještě ne ženatý) tohle téma krásně zpracoval. Tady je vybraná citace: 

Přestat “být zamilovaný” ovšem neznamená přestat milovat. … Partneři se mohou vzájemně milovat dokonce i v těch chvílích, kdy se sobě navzájem nelíbí … Právě ti lidé, kteří se smíří se ztrátou prvotního nadšení a projevují střízlivý zájem, se zpravidla  setkají s něčím vzrušujícím v oblastech zcela odlišných. (k. Křesťanské manželství)

Tady je zase krásná ilustrace toho, jak Lewis opravdu nebyl učitelem, který by na své posluchače nakládal břemena, která by nebyli schopni unést. Naopak, problematiku odpuštění doporučuje ‘rozkouskovat’:

Podobně pokud se opravdu chceme naučit odpouštět, bude zřejmě lepší začít s něčím snadnějším, než je gestapo. Můžeme začít s manželem nebo s manželkou, … odpustit jim něco, co nám provedli minulý týden. (k. Odpuštění)

No a samozřejmě, jako učitelka náboženství a etiky a celoživotní studentka teologie si nemůžu odpustit žduchanec do žeber každého, kdo by snad o následujícím pochyboval: 

Jedním z důvodů, proč se člověk může stát křesťanem bez zvláštního vzdělání, je to, že křesťanství samo je vzděláním. Proto mohl nevzdělaný věřící John Bunyan napsat knihu, která oslovila celý svět. (kapitola Základní ctnosti)

Tvrdím tedy, že teologie je praktická – zvláště dnes. Dříve, kdy lidé bývali méně vzdělaní a kdy se méně diskutovalo, si člověk možná vystačil s několika jednoduchými myšlenkami o Bohu. Ale dnes je tomu jinak. Všichni lidé čtou a poslouchají, jak se o problémech diskutuje. Proto platí, že nebudete-li naslouchat teologii, budou vám scházet myšlenky o Bohu. Budete-li nějaké mít, budou chybné, zmatené a překonané. (k. Tvoření a plození)

Na závěr připojuji fotografii z kapitoly Čas – a co je za ním, coby C. S. Lewisův pozdrav do ztrápeného roku 2020. Byla to náhoda, že použil právě toto číslo, když mluvil o tom, jak Bůh ‚funguje‘ v čase? Třeba ne. 🙂

Provazochodci

Jednoho večera jsem měla dělat něco úplně jiného, ale rozptylovaly mě myšlenky na to, jak jsem vděčná za svého Otu. Tehdy vznikl český překlad Tightrope, který jsem Otovi věnovala…no a pak jsme to i nahráli v jeho studiu. 🙂